Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và Hiệp hội Thang máy Việt Nam thỏa thuận hợp tác

Ngày 10/12/2022, Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) và Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Sau khi trao đổi nội dung hợp tác, ông Nguyễn Hải Đức, đại diện VNEA và ông Nguyễn Trường Sơn, đại diện VAA đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực quảng cáo và kinh doanh, bảo trì, bảo dưỡng thang máy.

Hai bên cùng nhau phối hợp thường xuyên, lâu dài và bền vững trên cơ sở phát huy chức năng của mỗi bên và huy động các nguồn lực nhằm thúc đẩy có hiệu quả xúc tiến thương mại giữa các thành viên thuộc hai hiệp hội.

Hai bên sẽ hợp tác, xúc tiến thương mại giữa lĩnh vực quảng cáo và thang máy. Theo đó, phối hợp tổ chức và truyền thông quảng cáo hội chợ thương mại, triển lãm trong và ngoài nước, phối hợp thực hiện các chương trình truyền thông, quảng cáo lĩnh vực thang máy, phối hợp xúc tiến đầu tư quốc tế.

VNEA, VAA và các hội viên trực thuộc được đề xuất, đặt hàng, sử dụng sản phẩm chéo giữa 2 lĩnh vực với mức giá ưu đãi. Hai bên cũng phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực dành cho đội ngũ lãnh đạo, hội viên trực thuộc hai hiệp hội

Việc hợp tác triển khai công việc giữa hai bên được dựa trên các nguyên tắc tuân thủ luật pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quy định, quy chế liên quan của các cơ quan quản lý chủ quản liên quan; Đảm bảo bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi của các bên theo trách nhiệm và công việc được phân công theo đặc thù, ưu thế của mỗi bên. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cả VNEA và VAA.

Cũng theo thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ này có hiệu lực trong vòng hai (02) năm kể từ ngày ký kết và có thể được hai bên gia hạn bằng văn bản sau khi hết hiệu lực. Trong quá trình thực hiện, mỗi chương trình hợp tác sẽ được thể hiện bằng các văn bản thỏa thuận cụ thể.

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam được thành lập năm 2001, là tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tự nguyện của tổ chức và công dân Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo hoặc có liên quan đến lĩnh vực quảng cáo. Hiệp hội hoạt động nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, nhằm thức đẩy ngành quảng cáo Việt Nam phát triển, hội nhập với ngành quảng cáo thế giới, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội.

Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) được thành lập theo Quyết định 594/QĐ-BNV ngày 20/8/2020 của Bộ Nội vụ. Hiệp hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công dân, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thang máy, thang cuốn và lĩnh vực liên quan đến thang máy, thang cuốn theo quy định của pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)

Hiệp Hội Quảng Cáo Tỉnh Quảng Ngãi

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức ng dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Quảng Cáo, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, hợp tác, đoàn kết Hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

icon zalo
nhắn tin facebook