GIỚI THIỆU

Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi sau đây gọi tắt là: Hiệp Hội, là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Quảng Cáo, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, hợp tác, đoàn kết Hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hiệp hội Quảng cáo có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ của hiệp hội đuợc cơ quan nhà nước phê duyệt. Trụ sở của Hiệp Hội đặt tại Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Quảng Ngãi. Hoạt động trên phạm vi tỉnh Quảng Ngãi và liên kết với các tỉnh trong nước về lĩnh vực hoạt động Quảng cáo, tổ chức sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa thương mại và dịch vụ. Hiệp Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật.

đại hội hiệp hội quảng cáo quảng ngãi

Hiệp Hội Quảng Cáo Tỉnh Quảng Ngãi

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức ng dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Quảng Cáo, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, hợp tác, đoàn kết Hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

icon zalo
nhắn tin facebook