Nghiên cứu - đưa ra ý tưởng

Tạo sự khác biệt, độc đáo với nhiều ý tưởng mới được nghiên cứu

Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

Mở các lớp nghiệp vụ đào tạo nâng cao chuyên môn, bắt kịp thị trường.

Tổ chức hội thảo, chương trình

Tổ chức hội thảo giao lưu và học hỏi kinh nghiệm giữa các hội viên.

Hội viên

Phản hồi

Hiệp Hội Quảng Cáo Tỉnh Quảng Ngãi

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức ng dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Quảng Cáo, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, hợp tác, đoàn kết Hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

icon zalo
nhắn tin facebook